برام بمون همیشه

اگر نان بپزید ولی لذتی نیابید،به راستی نان تلخی پخته اید که تنها

نیمی  از گرسنگی انسان را فرو می نشاند.

جبران خلیل جبران

عاشق این جمله جبران هستم.واقعازیباست

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در یکشنبه 3 اسفند1393ساعت 18:25 تÙ�سط سمیه | |

هیچ فرصتی را برای ابراز محبت از دست نده.

وین دایر wayne dyer

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در شنبه 8 آذر1393ساعت 14:43 تÙ�سط سمیه | |

خواننده محبوبم«مرتضی پاشایی» همیشه درقلب هوادارانت هستی.

روحت شاد

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در شنبه 1 آذر1393ساعت 11:9 تÙ�سط سمیه | |

باز این چه شورش است که درخلق عالم است...

باز این چه نوحه و چه عزا وچه ماتم است

(محتشم کاشانی)

ایام سوگواری اسوه عشق و وفاداری به خدا تسلیت باد.

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در سه شنبه 13 آبان1393ساعت 13:6 تÙ�سط سمیه |

عید بزرگ غدیر خم مبارککککککککککککککککککککککککککک همه دوستان .

امیدوارم بهترین اتفاقات براتون بیفته.لحظاتتون زیبا وآرام 

 

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در یکشنبه 20 مهر1393ساعت 23:7 تÙ�سط سمیه |

يه ضرب المثل هم هست که ميگه : به هم نپريم ، باهم بپريم .

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در سه شنبه 8 مهر1393ساعت 14:0 تÙ�سط سمیه |

میلاد ستاره مشرقی زمین امام رضا(ع) ب رشمادوستان عزیز تبرک وتهنیت باد.

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااا

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در جمعه 21 شهریور1393ساعت 15:3 تÙ�سط سمیه |

تنها پرانتزی که دوست ندارم بسته شود لبان توست وقتی که میخندی

Ù�Ù�شتÙ� شدÙ� در جمعه 24 مرداد1393ساعت 18:23 تÙ�سط سمیه | |

Design By : nightSelect.com